Ciencia e cine.

Nesta páxina,poderedes disfrutar das nosas opinións sobre as nosas peliculas favoritas de ciencia ficción.
Esperamos que vos gusten.un saúdo
martes, 8 de noviembre de 2011

Karl Popper e Thomas kuhn

Karl Raimund Popper (Viena 28 de Xullo de 1902- Londres 17 de setembro de 1994 foi un filósofo sociólogo

e teórico da ciencia nacido en Austria e posteriormente cidadán británico.

"Creo, con todo, que polo menos existe un problema filosófico polo que se interesan todos os homes que reflexionan: é o da cosmología, o problema de entender o mundo... incluídos nós e o noso coñecemento como parte del. Creo que toda ciencia é cosmología, e, no meu caso, o único interese da filosofía, non menos que o da ciencia, reside en achéguelos que fixo a aquela; en todo caso, tanto a filosofía como a ciencia perderían todo o seu atractivo para min se abandonasen tal empresa."


Karl Popper. A lóxica da investigación científica. México, Rei, 1991

Popper expuxo a súa visión sobre a filosofía da ciencia na súa obra, agora clásica, A lóxica da investigación científica, cuxa primeira edición publicouse en alemán (Logik der Forschung) en 1934. Nela o filósofo austríaco aborda o problema dos límites entre a ciencia e a metafísica, e proponse a procura dun chamado criterio de demarcación . É importante sinalar que o criterio de demarcación non decide sobre a veracidade ou falsidade dunha afirmación, senón só sobre se tal afirmación ha de ser estudada e discutida dentro da ciencia ou, pola contra, sitúase no campo máis especulativo da metafísica. Para Popper unha proposición é científica se pode ser refutable, Popper discrepa intencionadamente do programa positivista, que establecía unha distinción entre proposicións contrastables (positivas), talles como Hoxe chove e aquelas que non son máis que abusos da linguaxe e carecen de sentido, por exemplo Divos existe. Para Popper, este último tipo de proposicións si ten sentido e resulta lexítimo discutir sobre elas, pero han de ser distinguidas e separadas da ciencia. Popper sempre fuxiu de calquera intento por aclarar significados antes de expor teorías. É máis, Popper expuxo que moitas proposicións que para Wittgestein tiñan significado non podían cualificarse como ciencia como, .

O certo é que Popper era consciente do enorme progreso no coñecemento científico que se experimentou nos séculos que lle precederon, Por iso, a procura dun criterio de demarcación aparece ligada á pregunta de que propiedade distintiva do coñecemento científico fixo posible o avance no noso entendemento da natureza? Algúns filósofos buscaran resposta no inductivismo, segundo o cal cando unha lei física resulta repetidamente confirmada pola nosa experiencia podemos dala por certa ou, polo menos, asignarlle unha gran probabilidade. Pero tal razoamento, como xa foi notado por David Hume, non pode sosterse en criterios estritamente lóxicos, posto que estes non permiten (inducir) unha lei xeral (universal) a partir dun conxunto finito de observacións particulares. Popper supera a crítica de Hume abandonando por completo o inductivismo e sostendo que o primeiro son as teorías, e que só á luz delas fixámonos nos feitos. . Con iso, Popper supera a polémica entre empirismo e racionalismo, sostendo que as teorías anteceden aos feitos, pero que as teorías necesitan da experiencia para distinguir que teorías son aptas das que non.

A saída a este dilema, proposta na lóxica da investigación científica, é que o coñecemento científico non avanza confirmando novas leis, senón descartando leis que contradin a experiencia. A este descarte Popper chámao falsaci. De acordo con esta nova interpretación, o labor do científico consiste principalmente en criticar (acto ao que Popper sempre concedeu a maior importancia) leis e principios da natureza para reducir así o número das teorías compatibles coas observacións experimentais das que se dispón. O criterio de demarcación pode definirse entón como a capacidade dunha proposición de ser refutada ou falsabilizada. Só se admitirán como propisiones cienticas aquelas para as que sexa conceptualmente posible un experimento ou unha observación que as contradiga.

As ideas de Popper sobre o coñecemento científico poden considerarse como a base que sustenta o resto das súas contribucións á filosofía

En canto á súa idea do coñecemento para Popper mentres máis específico e complexo sexa o modelo científico, máis apegado á realidade estará.Popper expresa así que todo o tempo estamos elaborando teorías e hipóteses de acordo ás nosas expectativas e a maior parte do tempo estámolas experimentando ás cales chámaas conxecturas.

Comparativa con Thomas Kuhn :

Thomas Kuhn, defende a tese de que a ciencia avanzou a través de paradigmas que dominan a mentalidade de cada época. Imre Lakatos, discípulo de Popper, tratou de reconciliar esta postura coa do seu mestre mediante a introdución de programas de investigación que serían o obxecto de crítica e falsación,. . Outro discípulo de Popper, Paul Feyerabend tomou unha posición moito máis radical: non existe ningún método xeral para ampliar ou examinar o noso coñecemento e a única descrición do progreso científico : " é todo serve".

Nas ciencias sociais, Popper mantivo unha viva controversia coñecida como a disputa positivista (Positivismusstreit) da sociología alemá. O enfrontamento foi aberto por un ensaio titulado Lóxica das ciencias sociais que foi presentado por Popper . O filósofo vienés e o seu discípulo Hans Albert afirmaron que toda teoría con pretensións científicas, aínda dentro das ciencias sociais, debía ser falsable. A esta visión da Sociología opuxéronse os dialécticos da Escola de Frankfurt, Theodor Walter Adorno e o seu discípulo Jürgen Habermas. Neste contexto ha de entenderse unha carta de Popper, publicada sen o seu consentimento en 1970 no semanario alemán Die Zeit e titulada Contra as grandes palabras. Nela, Popper ataca duramente a obra de Adorno e Habermas acusándoos de empregar unha linguaxe inflada e pretencioso pero baleiro de contido.

No hay comentarios:

Publicar un comentario